KOLOM Praktijkcollege Noord ontvangt extra ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

KOLOM Praktijkcollege Noord ontvangt extra ESF-subsidie voor  arbeidstoeleiding 

De staatssecretaris van SZW heeft naast de reeds toegezegde ESF-subsidie in schooljaar 2020-2021,  extra subsidie uit het Coronacrisisfonds REACT-EU beschikbaar gesteld aan de gemeente Amsterdam ten behoeve van PrO/vso. Voor KOLOM Praktijkcollege Noord betekent dit een extra subsidie in  schooljaar 2020-2021 en 2021-2022. 

KOLOM Praktijkcollege Noord investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame  arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om  de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date  praktijkvakken/branchecursussen alsook stages. 

Europees Sociaal Fonds  

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan  werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.  

Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode  2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en  € 25 miljoen voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in  Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting  met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing  van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.


Media
  • ESF