Detailhandel

Wil jij graag in een winkelbedrijf werken? Dat kan…

Bij ons op school maak je in het 3e leerjaar kennis met het winkelbedrijf. Je loopt 12 weken stage, iedere week één ochtend. Daar leer je alvast kennismaken wat het inhoudt als je in een winkel stage gaat lopen of later gaat werken. Je wordt door ons begeleid en de winkels zijn blij dat je een handje meewerkt.

    

In het 4e of 5e leerjaar zijn er twee mogelijkheden:

Het hele schooljaar werk je naar een eindcertificaat toe. Dat doe je door twee dagen per week stage te lopen bij een winkelbedrijf en je leert de theorie die je nodig hebt voor een SVA2 certificaat. Dit is een certificaat dat door de branche wordt erkend. Dit doen wij in samenwerking met het Kenniscentrum Handel. Wat je hier voor nodig hebt, is dat jij iemand bent die: 
* een echte doorzetter is.
* het leren van theorie geen probleem vindt.
* graag met klanten en collega’s werkt. 
* kan luisteren naar de klant en dagelijkse werkzaamheden uitvoert volgens de  regels van de winkel waar jij werkt. 
* het belangrijk en leuk vindt dat een winkel er mooi uitziet.
* stage-opdrachten kan uitvoeren.

Je kunt ook deelcertificaten halen waarbij je in een ander tempo werkt naar een eindcertificaat. Je loopt dan twee dagen per week stage maar de theorie is in kleinere stappen verdeeld. Je mag dan in twee jaar toewerken naar een eindcertificaat of je werkt aan losse deelcertificaten die het meest belangrijk zijn om in een winkel te werken. Wat blijft is dat je de taken van een winkelmedewerker graag wilt uitvoeren en je nieuwsgierig bent om hier meer van te willen leren.

Mocht je een volledig certificaat hebben behaald en je stage en het leren gaan je goed af, dan kan je doorstromen naar de entree-opleiding Handel.

Op school helpen wij jou bij het zoeken naar een passende stage en krijg je les van docenten die ervaring hebben met het werken in een winkel.