Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines

Kolom praktijkcollege Noord heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, dit draagt bij aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Visie

Binnen Kolom praktijkcollege Noord vinden we het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten vooral gezondere keuzes biedt. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

De Gezonde Schoolkantine

We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze: 

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. 

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes:

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

 1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
 2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
 3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes .

De kantine stimuleert water drinken:

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden  een hygiënisch watertappunt (buiten de toiletruimte) waar leerlingen eenvoudig zelf water kunnen tappen.

Onze ambitie

Wij hebben een zilveren kantine:

 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes.
 • We bieden minstens groente en/of fruit aan.
 • De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

Onze ambitie is een gouden kantine:

 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
 • We bieden groente en fruit aan.
 • De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.

Wij hebben / onze ambitie is een ideale kantine:

 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor 100% uit betere keuzes uit de Schijf van Vijf.
 • We bieden groente en fruit aan.
 • De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.
Structureel beleid

Samen met onze kantinemedewerker brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. Daarnaast is ons beleid terug te vinden op de schoolsite.

Gezonde School vignet

De Gezonde School-aanpak is een werkwijze waarmee Kolom praktijkcollege Noord werkt om structureel te werken aan gezondheid. De Gezonde School is gebaseerd op de vier pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en Beleid.

Gezondheidseducatie
Er wordt structureel aandacht besteed aan voeding in de lessen doordat we jaarlijks gebruik maken van lespakket Weet Wat Je Eet /BAS en KAS van SVH in de leerjaren 1, 2, 3, 4 en 5.

Fysieke en sociale omgeving

Fysieke omgeving
Kolom praktijkcollege Noord richt de schoolomgeving zo in dat het gezond eten en drinken stimuleert. Naast het faciliteren van De Gezonde Schoolkantine bieden we een hygiënisch watertappunt (buiten de toiletruimte) waar leerlingen eenvoudig zelf water kunnen tappen.

Sociale omgeving
We informeren ouders/verzorgers over het voedingsbeleid en zorgen ervoor dat het beleid via de website altijd gemakkelijk is in te kijken, ook voor de leerlingen. 

Signaleren
Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij het mdO&AT en coördinator Gezonde School aangewezen. Jaarlijks wordt er nagegaan hoe het staat met de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen. Signalering wordt besproken in het mdO&AT en de ouders/verzorgers worden betrokken in dit proces. Ook worden de leerlingen en ouders/verzorgers aan het begin van elk schooljaar op de hoogte gebracht bij wie ze terecht kunnen met vragen of hulp rondom voedingsgewoonten en gewicht. Dit gebeurt via de website.

Beleid
Kolom praktijkcollege Noord voert een actief beleid rond gezonde voeding dat jaarlijks wordt geëvalueerd. De laatste evaluatie is van schooljaar 2018-2019. De coördinatie van het thema voeding ligt bij de coördinator Gezonde School.  Wij beschrijven op de website wat wij doen om een gezond aanbod in de schoolkantine te garanderen en wat we doen op gebied van educatie en signaleren.

 • De school handhaaft het beleid rondom gezonde voeding door middel van de medewerkers die (in de pauze) toezicht houden op het gedrag van de leerlingen rondom voeding en spreken de leerlingen hier zo nodig op aan.
 • We informeren ouders/verzorgers over het voedingsbeleid en de schoolregels en zorgen ervoor dat het beleid via de website altijd gemakkelijk is in te kijken, ook voor de leerlingen.

Samenwerking

De Gezonde School-adviseur van de GGD ondersteunt Kolom praktijkcollege Noord bij de Gezonde School-aanpak rond het thema Voeding en eventuele andere thema’s. Er is met regelmaat contact met de Gezonde School-adviseur van de GGD in de regio met betrekking tot het thema Voeding.

Meer doen?


Pleinbeleid 
Onze school is onderdeel van de omgeving. Om de gang naar supermarkten en snackbars te verminderen voeren wij een pleinbeleid. Er zijn regels over het verlaten van het schoolterrein door leerlingen in pauzes en tussenuren. Bij het structureel niet naleven van de afspraken gaat de school in gesprek met de leerling en worden ouders/verzorgers ingelicht.

Meenemen eten en drinken
Er zijn afspraken over het meenemen van eten en drinken naar school. Zo zijn grootverpakkingen en energiedranken voorbeelden van producten die bij ons op school niet zijn toegestaan. Alle medewerkers zien hierop toe. Bij het constateren van voedingsmiddelen die op school niet zijn toegestaan worden deze producten ingenomen. Bij het structureel niet naleven van de afspraken gaat de school in gesprek met de betreffende leerlingen en worden ouders/verzorgers ingelicht.

Gezondheidseducatie
Naast de structurele lessen over voeding worden er op onze school ook gastlessen, bedrijfsbezoeken en stages verzorgd waarin het thema voeding centraal staat.

Hygiëne & duurzaamheid
In onze kantine wordt er gewerkt volgens de HACCP-regels .
Er zijn maatregelen genomen om voedselverspilling tegen te gaan .
Materialen worden gescheiden en/of gerecycled.

Medewerkers
Onze docenten en staf stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld wat betreft gezond eten en drinken (er worden geen ongezonde producten meegenomen/genuttigd door medewerkers in de school).

We streven naar een gezond en duurzaam aanbod voor alle bijeenkomsten, zoals schoolfeesten en vergaderingen, op onze school. Nieuwe medewerkers worden ingelicht over het voedingsbeleid op school. De docenten, directie en kantinebeheerder zijn actief betrokken bij het aanbod in de kantine.

Ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers maken we steeds attent op onze gezonde schoolkantine en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. We vragen ouders/verzorgers vanuit de thuissituatie ook aandacht te hebben hiervoor. 

Leerlingen
Leerlingen worden door middel van voeding in de lessen uitgedaagd om mee te denken over een gezonder aanbod in de kantine en een gezonde leefstijl. Onze leerlingen kunnen in de leerlingenraad meebeslissen over de eetomgeving binnen de school. De leerlingen zijn actief betrokken bij het aanbod in de kantine door middel van enquêtes/kantinediensten/voedingslessen met betrekking tot de kantine.