Ondersteunings- en adviesteam

Soms maakt de school, leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft.
Soms heeft de school zelf niet voldoende mogelijkheden om de situatie van uw kind te verbeteren. De school kan dan na overleg met u, het Ondersteunings- & AdviesTeam (O&AT) inschakelen.
Deze deskundigen kunnen met hun kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van uw kind en wat er nodig is aan hulp en ondersteuning.
Het O&A Team bestaat uit:

 

 Tejo Schut                                                      Ondersteuningscoördinator
 Sjaak de Ridder  Directeur
 Danitsha Nanhekhan               Jeugdarts
 Karin van Ophuizen  Ouder- Kind Adviseur (OKA)
 Jessica Macrooy Psycholoog


Klik voor hier het  Ondersteuningsprofiel Kolom  praktijkcollege Noord 2021-2025
Hier ziet u ons ondersteuningsaanbod. 
Brochure voor ouders 'Wat is Passend Onderwijs'