ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa een nieuwe privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Stichting Kolom, waaronder de school van uw kind valt, is bezig met de uitvoering van deze wet. 

Op Kolom Praktijkcollege Noord wordt altijd zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor meer informatie  klikt u hier.